Cel programu

Celem programu „Pingpongowe Marzenia w Krakowie” jest popularyzacja i upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży Miasta Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem promocji korzyści płynących z uprawiania tej dyscypliny, jej pozytywnego wpływu na rozwój fizyczny i umysłowy, poprawę stanu zdrowia oraz zachęcenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do uprawiania sportu poprzez branie udziału w programie.

Prowadzić to będzie do:

 • podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia tenisa stołowego do grupy sportów istotnych dla rozwoju zdrowej i aktywnej społeczności mieszkańców Krakowa, począwszy od wieku przedszkolnego i wczesno-szkolnego.
 • stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk, zarówno dziewcząt jak i chłopców, z równym dostępem dla osób sprawnych i niepełnosprawnych ruchowo.
 • zapewnienie bezpieczeństwa i atrakcyjnego dla dzieci i młodzieży programu spędzania czasu wolnego po godzinach nauczania w szkołach.
 • podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy na temat zdrowego trybu życia wobec stale rosnącego zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, przemocą fizyczną i psychiczną, alkoholizmem i narkomanią zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 • stworzenie programu działań, nastawionego na kształtowanie charakteru przez systematyczną naukę i pracę, w oparciu o zasady fair play oraz szacunek dla rywali, osób starszych i niepełnosprawnych.
 • podjęcie działań skierowanych na harmonijny rozwój psychofizyczny.
 • zbudowanie modelu rozwoju krakowskiego „ Mistrza Sportowego” w tenisie stołowym przy równoczesnym wspieraniu prawidłowego rozwoju ucznia i człowieka.
 • stworzenie metodologii wyławiania najzdolniejszych, najbardziej utalentowanych młodych adeptów dyscypliny, którzy w przyszłości mogą reprezentować Kraków i Polskę na najważniejszych imprezach sportowych ME, MŚ, IO.

W całym programie procesu szkoleniowego należy mieć zawsze na uwadze trzy cele:

 • wychowawczy,
 • edukacyjny,
 • sportowy.

Przy czym kolejność ta nie jest przypadkowa. Dwa pierwsze cele należy stawiać bezwzględnie przed wszystkimi uczestnikami zajęć sportowych.

Cele sportowe będą miały wymiar bardziej zindywidualizowany zgodnie ze specyfiką dyscypliny.