Sponsor techniczny

Maxima Sport

Partnerzy

Galeria

Wakacje z Bronowianką. Półkolonie 2019 !!!

Spotkania odbywają się w grupach wg umiejętności i kategorii wiekowych. Chodzi o to, aby poszczególne grupy były złożone z dzieci o podobnym poziomie umiejętności, dla których będzie przygotowany odpowiedni program treningowy. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Ilość miejsc ograniczona.
* W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci urodzone w roku 2013 i starsze

Przykładowy plan dnia:
8:00 – 8:30 zbiórka
8:30 – 9:15- trening ogólnorozwojowy
9:15 – 9:45 – przerwa śniadaniowa
9:45 – 11:15 – pierwszy trening piłkarski
11:30 – 12:15 – basen
12:30 -13:00 – ciepły posiłek
13:15 -14:15 –zajęcia relaksacyjne ( np. oglądanie filmów, gry planszowe)
14:30 -16:00 – drugi trening piłkarski
16:00 – zakończenie dnia

Terminy turnusów*:

Turnus I: 24.06-28.06
Turnus II : 1.07 – 5.07
Turnus III: 8.07 – 12.07
Turnus IV: 15.07 – 19.07
Turnus V: 22.07 – 26.07
Turnus VI: 29.07 – 2.07
Turnus VII: 5.08 – 9.08
Turnus VIII: 12.08 – 16.08
Turnus IX: 19.08 – 23.08
Turnus X: 26.08 – 30.08

* Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy. Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie się grupy 15 uczestników w danej kategorii wiekowej.


Ważne:
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie karty „półkolonii” i uiszczenie opłat. Rodzice bądź opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzenia i odebrania dzieci w wyznaczonych przez organizatora godzinach. Organizator nie zapewnia opieki przed ani po upływie wyznaczonych godzin. Drugie śniadanie dzieci przynoszą z domu.

Cena:
Ceny dla członków KS Bronowianka Kraków:
Cena uczestnictwa w turnusie wynosi 260 zł dziecko
W przypadku uczestnictwa rodzeństwa, koszt za drugie dziecko wynosi 220 zł

Ceny dla dzieci nie będących członkami klubu KS Bronowianka wynosi 320 zł / dziecko
W przypadku uczestnictwa rodzeństwa, koszt za drugie dziecko wynosi 280 zł.

Przypadku wykupienia dwóch turnusów , na drugi turnus przysługuje zniżka 10 %.

PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ W SEKRETARIACIE KLUBU LUB NA KONTO KLUBOWE NAJPÓŹNIEJ 5 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNUSU.
Faktury wystawiamy do 7 dni od dokonania wpłaty.

Zapisy, informacje
KS Bronowianka Kraków
ul. Zarzecze 124A
30-134 Kraków
poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00
tel. 12 636 94 33
889-465-160
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

 

                                                                                         ………………     ………….

                                                                                   miejscowość                      data

 

KARTA UCZESTNIKA

 

$1I.                    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

 

1. Forma wypoczynku : półkolonia piłkarska

 

 

2.Termin wypoczynku : …………………………………………………………………….

 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku:

 

 

   obiekty Klubu Sportowego „Bronowianka”, ul. Zarzecze 124 a, 30-134 Kraków

 

$1II.                 INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 

$11. Imię (imiona) i nazwisko

 

……………………………………………………………………………………………..……

 

$12.Imiona i nazwiska rodziców:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

$13.Data urodzenia………………………………………………………………………...........

 

$14. Adres zamieszkania………………………………………………………………………..

 

$15.Adres zamieszkania lub pobytu rodziców w czasie trwania półkolonii:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

……….……..………………………………………………………………………………….

 

$16.  Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego

   uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku:

 

……………..…………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………..

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku,

   w   szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym:

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….……………………

 

 

8.Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i

   stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy

   przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) oraz

   inne ważne informacje o dziecku:

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień): tężec ………błonica ………..dur…………inne ………………………

Grupa krwi...................

   numer PESEL uczestnika wypoczynku:

 

   Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej

   opieki dziecku w czasie trwania wypoczynku.

   ZATAJENIE LUB PODANIE FAŁSZYWYCH INFORMACJI O ZDROWIU DZIECKA ZWALNIA

   ORGANIZATORA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SKUTKI

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)

 

.........................................

...................................................................................................

(data)

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII

KLUBU SPORTOWEGO „BRONOWIANKA” KRAKÓW

 

$11.        Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przebywania na obiektach KS Bronowianka Kraków w miejscu wskazanym przez trenera, instruktora, opiekuna bądź kierownictwo półkolonii.

$12.        Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do wypełniania poleceń trenera/ów, instruktorów, opiekunów

i kierownictwa półkolonii.

$13.        Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek na terenie obiektów KS Bronowianka Kraków.

$14.        Każdego uczestnika obowiązuje punktualność i obowiązkowość oraz aktywny udział w zajęciach.

$15.        Zajęcia rozpoczynają się według ustalonego programu dnia, który będzie wywieszony w widocznym miejscu.

$16.        Każdy uczestnik półkolonii powinien posiadać ważną legitymację szkolną .

$17.        Choroby i kontuzje zawodnicy zgłaszają trenerowi, instruktorowi, opiekunowi lub kierownictwu półkolonii.

$18.        Przyjmowanie leków musi być konsultowane z trenerem lub kierownictwem półkolonii.

$19.        Ze sprzętu sportowego można korzystać wyłącznie za zgodą, wiedzą i pod nadzorem trenera.

$110.     Za straty, szkody spowodowane przez uczestnika półkolonii odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, którzy po zakończeniu półkolonii zostaną obciążeni rachunkami za straty.

$111.     KS Bronowianka sprawia opiekę nad uczestnikami w czasie trwania półkolonii czyli 8.00 – 16:00

$112.     Przed godziną 8:00 i po godzinie 16:00 KS Bronowianka nie prowadzi opieki nad uczestnikami półkolonii

 

JA, NIŻEJ PODPISANY/PODPISANA, OŚWIADCZAM, ŻE WARUNKI UCZESTNICTWA SĄ MI ZNANE I WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA W PÓŁKOLONII ORGANIZOWANEJ PRZEZ

KS BRONOWIANKA KRAKÓW

 

 

……………………………………………………..

Podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

 

 

Tablica

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday264
mod_vvisit_counterYesterday855
mod_vvisit_counterThis week1119
mod_vvisit_counterLast week5868
mod_vvisit_counterThis month7938
mod_vvisit_counterLast month24894
mod_vvisit_counterAll days3177097

Online Now: 13
Your IP: 3.236.132.132
,
Today: sierpień 10, 2020