Prowadzący zajęcia

Szkolenie programu będzie prowadziła wykwalifikowana kadra trenerów, instruktorów posiadająca aktualną licencję trenerską Polskiego Związku Tenisa Stołowego, posiadających również odpowiednie doświadczenie szkoleniowe, merytoryczne do prowadzenia zajęć z tenisa stołowego z dziećmi i młodzieżą.