Uczestnicy programu

Uczestnikami zajęć będą wszystkie dzieci również niepełnosprawne, dziewczyny i chłopcy przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Gminy Miejskiej Kraków.